╠Wish-Team│KR S2 SPEED│希望與團結│車隊專屬論壇╣'s Archiver

Wish小煜 發表於 2013-7-30 20:20

<紀錄>Wish小煜 申請賽道排行紀錄(已登記)

ID:Wish小煜

組別:主力

賽道:兵馬俑陵寢

時間:1:46:35

圖片

[attach]7555[/attach]
[attach]7556[/attach]


ID:Wish小煜

組別:主力

賽道:WKC巴西F1賽道

時間:1:53:28

圖片

[attach]7557[/attach]
[attach]7558[/attach]

WishKirito 發表於 2013-7-30 21:15

猛猛

Wish星星 發表於 2013-7-30 21:16

{:6_183:}

Wish小文 發表於 2013-7-30 22:08

太猛了!

Wish小貓 發表於 2013-7-30 23:54

{:6_227:}

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.