╠Wish-Team│KR S2 SPEED│希望與團結│車隊專屬論壇╣'s Archiver

WishKirito 發表於 2013-8-9 16:46

<紀錄>WishKirito 申請賽道排行紀錄(已登記)

ID:WishKirito

組別:二線組

賽道:沙漠驚人的恐龍遺跡

時間:1.46.37

圖片:
[attach]8548[/attach][attach]8549[/attach]

燒燙燙,剛刷好:)

Wish天籟 發表於 2013-8-9 16:54

讚喔{:6_227:}

Wish小貓 發表於 2013-8-9 20:59

厲害{:6_227:}

Wish小文 發表於 2013-8-9 21:54

太猛了!

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.