╠Wish-Team│KR S2 SPEED│希望與團結│車隊專屬論壇╣'s Archiver

Wish7LuckyII 發表於 2013-8-26 14:00

<紀錄>Wish7LuckyII 申請賽道排行紀錄(已登記)

[i=s] 本帖最後由 Wish米老鼠 於 2013-8-29 11:25 編輯 [/i]

ID:Wish7LuckyII

組別:教練組

車種:尖峰HT

賽道:停機坪

時間:2.12.68
[attach]10125[/attach]

Wish麥茶 發表於 2013-8-26 14:07

拉教練{:6_267:}

WishXiang 發表於 2013-8-26 14:08

單圈多少...

Wish7LuckyII 發表於 2013-8-26 14:08

單06中

WishKirito 發表於 2013-8-26 14:13

猛猛...

WishVincent 發表於 2013-8-26 14:15

.......威哥我團體都跑不到了

WishLeiChu 發表於 2013-8-26 14:15

哇~~

希望毛仔v 發表於 2013-8-26 14:22

[i=s] 本帖最後由 WishGamaBear 於 2013-8-26 14:24 編輯 [/i]

{:6_189:}...............................

[size=7][color=Red]拉ㄎ 他2.12.68  Gama熊_村村  的記錄 2.12.72 拉ㄎ打破了 真猛...............[/color][/size]{:6_195:}

Wish星星 發表於 2013-8-26 17:04

跑不到{:6_248:}

Wish7LuckyII 發表於 2013-8-26 17:18

村村他是舒適 =_=

Wish小文 發表於 2013-8-26 22:04

太猛了

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.