╠Wish-Team│KR S2 SPEED│希望與團結│車隊專屬論壇╣'s Archiver

Wish7LuckyII 發表於 2013-8-26 16:44

<紀錄>Wish7LuckyII 申請賽道排行紀錄(已登記)

[i=s] 本帖最後由 Wish米老鼠 於 2013-8-29 11:24 編輯 [/i]

ID:Wish7LuckyII

組別:教練組

車種:尖峰HT

賽道:越野

時間:1.28.93
[attach]10164[/attach]

WishGuoGai 發表於 2013-8-26 17:07

噁~
如果開爆刃還得了

Wish麥茶 發表於 2013-8-26 17:09

............

oRFToMouse 發表於 2013-8-26 17:11

神…………

WishTea 發表於 2013-8-26 17:20

刷哥

Wish7J 發表於 2013-8-26 17:27

威哥阿

Wish無限 發表於 2013-8-26 17:36

果然強~

一整天低氣壓

看了拉ㄎ的成績

振奮人心啦!

Wish天籟 發表於 2013-8-26 17:42

{:6_227:}

WishKirito 發表於 2013-8-26 18:15

猛猛猛   繼續刷!!!

WishTaeYeon 發表於 2013-8-26 18:36

{:6_183:}

Wish小文 發表於 2013-8-26 21:59

太威了

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.