╠Wish-Team│KR S2 SPEED│希望與團結│車隊專屬論壇╣'s Archiver

Dior小球 發表於 2014-7-25 10:49

<製圖>DiorI000I(小球) 申請製圖

[i=s] 本帖最後由 Wish傻0O0 於 2014-7-25 11:54 編輯 [/i]

遊戲ID:DiorI000I

指定製圖人:WishSprite

圖片種類(大頭貼/簽名檔):大頭貼/簽名檔

圖片上要附上的資料:Dior小球

圖片風格:跟名字有關..

圖片:    左邊

[attach]18379[/attach]  
小雪拜託摟 辛苦~~~


[b][size=1][color=Magenta]※ 標題修正 By . 揪咪[/color][/size][/b]

Wish岱岱 發表於 2014-7-26 00:14

{:6_227:}

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.